Visma.net Payroll: digital inntekstmelding

gaver payroll

Visste du at det er mulig å sende innteksmeldingen til Altinn fra Visma.net Payroll?I første versjon er det kun støtte for å sende inntektsmelding for sykefravær. I neste versjon vil det bli åpnet for foreldrepenger. Når du registrerer et sykefravær i Visma.net Calender som er over 16 dager, vil det automatisk bli generert en inntektsmelding […]