Mørketallsundersøkelsen 2022

mørketallsundersøkelsen

Hacking og phishing De mest vanlige hendelsene bedrifter blir utsatt for er forsøk på datainnbrudd/hacking eller phishing. Dette har ikke endret seg siden 2019. I 10 prosent av tilfellene har hendelsene fått negative konsekvenser. Tilfeldighet spiller en stor rolle 61 prosent av de spurte oppgir «tilfeldigheter eller uflaks» som årsak til sikkerhetsbruddet, mens 37 prosent […]