Ny mva-melding – opptak av webinar!

Fra og med 1. januar 2022 lanserte Skatteetaten ny MVA-melding.
Vi har nylig avholdt webinar der våre eksperter viser deg hva endringene innebærer, og hva du konkret må gjøre i ditt økonomisystem! Opptakene er klargjort for de som ikke fikk med seg webinaret, eller som har behov for å se det på nytt. Velg den som er aktuell for ditt økonomisystem:

Visma.net Financials
Visma Business
Visma Global

Hva endrer seg?

Meldingen vil være mer detaljert enn dagens mva-melding og skal baseres på SAF-T koder i avgiftstabellen. Skatteetaten vil blant annet kreve rapportering av tap på krav, justering, tilbakeføring og uttak. Dette vil kreve mer av selskapene når det gjelder riktig registrering av data i ditt regnskapssystem. Du kan lese mer om disse endringene på Skatteetatens nettsider.

Det gir mindre rom for manuelle korrigeringer, og det understreker viktigheten av å kunne stole på opplysningene fra regnskapssystemet.

Meny