Visma Business webinar – bli klar for MVA levering innen 1.termin 2022 – opptak av webinar!

Fra og med 1. januar 2022 lanserte Skatteetaten ny MVA-melding.
Vi har nylig avholdt webinar der våre eksperter viser deg hva endringene innebærer, og hva du konkret må gjøre i ditt økonomisystem innen 1.termin! Opptaket er klargjort for de som ikke fikk med seg webinaret, eller som har behov for å se det på nytt.

Agenda:

  • Generell info om Skattemelding 2022
  • SAF-T og ny mva-melding
  • Systeminnstillinger
  • Sending av Skattemelding 2022
  • Abacus IT og supporthenvendelser vedr oppgradering
  • Systemoppgraderinger

Hva endrer seg?

Meldingen vil være mer detaljert enn dagens mva-melding og skal baseres på SAF-T koder i avgiftstabellen. Skatteetaten vil blant annet kreve rapportering av tap på krav, justering, tilbakeføring og uttak. Dette vil kreve mer av selskapene når det gjelder riktig registrering av data i ditt regnskapssystem. Du kan lese mer om disse endringene på Skatteetatens nettsider.

Det gir mindre rom for manuelle korrigeringer, og det understreker viktigheten av å kunne stole på opplysningene fra regnskapssystemet.

Meny