Abacus One

Enkel og trygg IT-hverdag!

Med Abacus One får du oversikt over alle bedriftens enheter – på ett sted. Løsningen gir deg og dine ansatte en enkel og sikker hverdag. 
Support er inkludert
Med Abacus One får du inkludert support. Du vil altså ikke få noen faktura på supporthenvendelser til oss. Det gir deg forutsigbare kostnader og ikke minst – hjelpen er kun en telefon unna.
Nye maskiner
Dine ansatte får en enkel innlogging med epost-adressen. Enheten vil deretter laste ned et ferdig definert oppsett fra skyen. Brukerens rettigheter justeres etter regler satt opp i forkant, kjapt og enkelt!
Trygt og sikkert
Vi skrur på sikkhetsfunksjoner og tuner løsningen i henhold til dine ønsker og behov. Med en velkjent og veletablert plattform og riktige sikkerhetsrutiner, kan du jobbe trygt og enkelt i skyen.
Remote kontroll
Maskiner kan både resettes, supporteres og slette enheter og data remote. Dette gir en ekstra sikkerhet dersom man eksempelvis mister en maskin.

Abacus One

Tjenesten inkluderer leveranse og distribusjon av bedriftens applikasjoner, brukertilganger, og regelsetting, slik at bedriftens standard følges av alle. I tillegg sørger vi for at programvaren til enhver tid er oppdatert på alle enheter.

Sikkerhet for passord, epost, antivirus, anti-malware og kryptering av disk gir bedriften den tryggheten og sikkerheten som trengs.

Remote tilgang

Løsningen sørger for at alle tjenester kommer sømløst inn på brukernes enheter. Brukerne får en enkel innlogging, men sikkerheten er likevel ivaretatt.

Den inneholder tilgang til alle nødvendige applikasjoner man behøver. IT-avdelingen har remote tilgang til alle enheter, noe som letter jobben både når man får nye ansatte, eller mister en maskin.

Jørgen forteller kort om løsningen:

Jørgen er opptatt av at bedrifter skal ha en god og trygg IT-hverdag. Snakk med ham om Abacus One!

Priser

One
488,-
bruker/mnd

Microsoft 365

Support

Backup

Klassifisering og
kryptering

Enhetshåndtering

Multifaktor pålogging

Microsoft antivirus og spamfilter

One+
598,-
bruker/mnd

Microsoft 365

Support

Backup

Klassifisering og
kryptering

Enhetshåndtering

Multifaktor pålogging

Microsoft antivirus og spamfilter

Beskyttelse mot datatap

Verktøy for GDPR

Monitorering og overvåking

One Max
993,-
bruker/mnd

Microsoft 365

Support

Backup

Klassifisering og
kryptering

Enhetshåndtering

Multifaktor pålogging

Microsoft antivirus og spamfilter

Beskyttelse mot datatap

Verktøy for GDPR

Monitorering og overvåking

Avansert trusselbeskyttelse

Avansert tilgangskontroll

Telefonistøtte