Lønn/HR

Mer tid til overs   

Med et effektivt lønnssystem i bunn og smarte løsninger for reiseregning, fravær- og ferieregistrering, forenkles hverdagen for både lønnsansvarlig og de ansatte. Abacus er leverandør av Visma sitt lønnssystem, Payroll. 

Visma.net Payroll

Skybasert lønn

Visma.net Payroll er løsningen for deg som ønsker et moderne lønnssystem. Med høy grad av automatikk og smarte apper, sparer du både tid og penger. I Payroll kan du også få med systemer for reiser og utlegg, ferie og fravær, og timeregistrering. Klikk på knappen for å finne ut mer!
Timeføring

Brukervennlig system for timeføring

Få full oversikt over timene i din bedrift med gode og enkle systemer.