Ferie og fravær

Verktøy for ferie og fravær

En kort tekst om hva Absence og Calendar kan gjøre for den ansatte på ferie og ledere

Visma.net Absence

Visma.net Absence er et skybasert system som forenkler og automatiserer mye av lederen og de ansatte sin ferie og fraværsøknadsprosess. Ledere blir varslet når en ansatt fører fravær eller søker om ferie. Godkjenningen kan utføres fra hvor som helst i og med at alt foregår på nett eller mobil. Når godkjenningen er utført oppdateres dataen automatisk i lønnssystemet.

Visma.net Calender

Vår skybaserte løsning for registrering av ferie og fravær gjør det enkelt for alle ansatte å føre fravær, søke om ferie, og for ledere å bli varslet og godkjenne. Alt foregår på nett eller mobil, og alle data går automatisk inn lønnssystemet.

Meny