Visma Lønn

Vi hjelper deg videre

Visma Software har besluttet at Visma Lønn skal legges ned fra 31.12.24. da lønnssystemet ikke lenger har de forutsetningene som trengs for å imøtekomme fremtidens krav om endringer. Visma har tatt grep og gjort det enklere å migrere over til markedsledende Visma.net Payroll.