Smart og effektivt

Visma Lønn kombinerer det beste av tradisjonell lønnsfunksjonalitet med det siste av nettbaserte løsninger og mobilapper. Gi din bedrift de beste forutsetningene for smart og effektiv lønn- og HR-arbeid

Funksjonsrikt lønnssystem

Visma Lønn er et lønnssystem hvor du alltid har full oversikt, oppdaterte tall og lett tilgang på historiske data. Menystrukturen er oversiktlig og gjør det enkelt å hente frem to år av gangen. Det er lett å sette sammen profesjonelle rapporter, enten med årets tall eller med historiske tall fra databasen.

Fleksibelt

Visma Lønn er laget med fokus på fleksibilitet. Derfor har du mulighet til å starte på en ny lønnsperiode før inneværende er avsluttet, og du kan enkelt overstyre lønnsartens hovedbokskonto pr transaksjon. Refusjonsskjema for sykefravær utover arbeidsgiverperioden ligger ferdig utfylt, fraværs- og ferieregistreringen er lett tilgjengelig og en rekke vanlige rutiner knyttet til lønnsarbeidet er samlet i samme skjermbilde. Tilleggsløsningen Visma.net Expense gjør at du enkelt fører reiseregninger elektronisk. Lønnssystemet har støtte for elektronisk rapportering, blant annet inn- og utmelding til AA-registeret.

Oppdatert og integrert

Lønn er én del av den totale økonomien i en bedrift eller organisasjon. Derfor er Visma Lønn tett integrert med økonomisystemene fra Visma. Dette sikrer god oversikt og oppdaterte regnskapsrapporter, samt eliminerer behovet for dobbeltføring. Det er en rekke fordeler knyttet til å velge lønnssystem fra en totalleverandør. Du vil alltid jobbe i skjermbilder med gjenkjennelig grensesnitt. Data som legges inn i løsningen er tilgjengelig uavhengig av om du driver budsjettering, utbetaler lønn, henter ut rapporter eller fører fraværsstatistikk.

Rapportering

Muligheten til å finne frem i lønnsdata og til å generere rapporter og oversikter, er helt avgjørende for enhver lønnsansvarlig. Rapporteringsverktøyet i Visma Lønn hjelper deg å lete frem data og sette dem sammen til håndterbar informasjon. Såkalt dybdenavigering gjør det mulig for brukeren å klikke seg nedover i materialet, helt ned til de enkelte transaksjoner. Dette er et viktig verktøy i arbeidet med avstemming av terminoppgaver, lønns- og trekkoppgaver, årsoppgaver og lønns- og fraværsstatistikker og en god hjelp i jakten på eventuelle feil.

Meny