altinn skattekort

Visma.net Payroll: Hvordan innhente skattekort fra Altinn

For å innhente skattekort på de ansatte elektronisk fra Altinn har Visma.net Payroll fått følgende nye felter som må fylles ut:

  • «Employees / Innstillinger / Selskapsinnstillinger / Generelt» – avsnittet «Kontaktperson».

 

Dette ble implementert i forrige versjon, men det er viktig at dette er utfylt før du kan bestille kortet.

Fyll ut informasjon i feltene. For feltene E-postadresse og Telefonnummer, så trenger kun ett av feltene å ha en verdi.

I feltet “Type melding fra Altinn ved endret skattekort” har du to valg:

  • “Melding ved første endring av skattekort” – kontaktpersonen vil få et varsel på SMS og/eller e-post ved endring av skattekort per år, og ved etterfølgende endringer så vil ikke kontaktpersonen lengre bli informert.

  • “Ingen melding” – Ingen informasjonsmelding fra Altinn blir sendt til kontaktpersonen.

  • Ansatt / Skatt

  • Hovedarbeidsgiver: Dette er et obligatorisk felt og standardverdi er «Ja» og systemet vil da trekke skatt etter tabellen. Står det «Nei» på det feltet vil systemet trekke skatt etter prosenten isteden. Standard blir satt når du oppretter en ny ansatt, men ikke når du endrer på en eksisterende ansatt. Så det er derfor viktig at du angir en verdi i dette feltet på alle dine eksisterende ansatte. (velg å lagre med alternativet “Eller bruk eksisterende gyldig fradato”).

  • Send skattekortforespørsel: Dette er et obligatorisk felt og standardverdi er Ja. Standard blir satt når du oppretter en ny ansatt, men ikke når du endrer på en eksisterende ansatt. Så det er derfor viktig at du angir en verdi i dette feltet på alle dine eksisterende ansatte. (velg å lagre med alternativet “Eller bruk eksisterende gyldig fradato”).

Hvis feltet har verdien Ja , vil du i Payroll få muligheten til å sende skattekortforespørsel fra lønnskjøringen når feltene “Skattekort dato” og “Skattekort ID” ikke har noen verdi eller er fra fjoråret.

  • Skattekort ID: Verdien i dette feltet viser versjonen av skatteinformasjonen som er sendt av Altinn. Hvis administratoren gjør en manuell endring i et av feltene; “Skatteprosent”, “Skattetabell”, “Frikort” eller “Frikortbeløp”, så vil verdien i dette feltet bli blankt fra den samme startdatoen som den manuelle endringen ble gjort.

  • Skattekort dato: Verdien i dette feltet viser datoen for når skatteetaten genererte skatteinformasjonen for den aktuelle ansatte. Hvis et av feltene for skatt; “Skatteprosent”, “Skattetabell”, “Frikort”, og “Frikortbeløp” er endret manuelt, blir feltene “Skattekort ID” og “Skattekort dato” satt til blankt, og du vil i neste lønnskjøring i Payroll få muligheten til å sende en skattekortforespørsel hvis alternativet “Send skattekortforespørsel” har verdien “Ja”.

Du vil også få et varsel som sier at dersom alternativet “Send skattekortforespørsel” har verdien “Ja”, vil den manuelt endrede informasjonen bli overstyrt ved neste skattekortoppdatering.

  • Dato for siste endring: Verdien i dette feltet viser datoen for når den siste skattekortforespørselen ble oppdatert / sendt fra. Denne datoen er ikke mulig å endre.

 

I lønnkjøringen/Visma.net Payroll

Hvis det er ansatte som mangler skattekort eller at skattekortet er fra fjoråret så vil det første steget i lønnskjøringen være steget “Skattekort”.

Trykk på “Bestill skattekort” for å sende forespørselen til Altinn. Når dette er bestilt, vil statusen på forespørselen bli oppdatert til “Bestiller”. Forespørselen sendes via AutoReport og videre til Altinn.

En bekreftelse vil da bli returnert fra Altinn og knappen “Oppdater skattekort” og “Bestill skattekort på nytt” er tilgjengelig.

Når du trykker på knappen “Oppdater skattekort”, dukker en dialog opp hvor du må legge inn Altinn pålogging og velge knappen “Last ned”.

Skattekortinformasjon blir lastet ned og skattekortinformasjon blir oppdatert på den ansatte.

Du kan lese mer om oss her.

Få siste nytt fra bransjen

Abonner på vårt nyhetsbrev og få ukentlige oppdateringer med aktuelle nyhetssaker.

Del dette innlegget

Påmelding nyhetsbrev

Meld deg gjerne på nyhetsbrevlisten, så lover vi å holde deg oppdatert.

Book demo

Vi tar en gjennomgang for å vise deg hvordan tjenesten fungerer.

Vi benytter informasjonskapsler (cookies) til forbedring av brukeropplevelse, analyse og markedsføring som forklart i Personvern.