Visma Global

Huldt & Lillevik Lønn har vært et av Norges mest solgte lønnssystem. Mer enn 46.000 arbeidsgivere sender a-melding via lønnssystemet hver måned. Da lønnssystemet ikke lenger har de forutsetningene som trengs for å imøtekomme fremtidens krav om endringer, er det besluttet å legge ned Huldt & Lillevik Lønn fra 31.12.2022. Visma har tatt grep og gjort det enklere å migrere over til markedsledende Visma.net Payroll. 
Dybdenavigering i tallmaterialet
Arbeidsroller for bedre arbeidsflyt
Elektronisk dokumenthåndtering
Kraftig verktøy med standard rapporter
Funksjonalitet for time og prosjektstyring

Integrerbart

Visma Global integreres enkelt med et bredt spekter av spesialsystemer ute i markedet. I tillegg er det integrert med Vismas egne løsninger for salg- og kundestøtte, netthandel, lønn, reiseregninger og utleggsfunksjoner.

Pakker og priser

Finans

2065,-
per måned

1 bruker 1 firma
inkludert

325kr

ekstra bruker/mnd

Kort om Basic
Standardisert og brukervennlig økonomisystem, med velprøvde rutiner og standard rapportering. Effektiv styring av hovedbok, reskontro og anleggsmidler, brutt ned på inntil 8 kostnadsbærere.

Finans

1530,-
per måned

1 bruker 1 firma
inkludert

325kr

ekstra bruker/mnd

Kort om Standard
Effektiviserer logistikkprosessene mellom virksomheten, leverandører og kunder. Du får full kontroll på lagerbeholdningen og orden i varehyllene. Støtter struktur og restvare, serienummer og flerlager.