Visma.net Payroll: Masseoppdatering

masseoppdatering

Funksjonen om masseoppdatering er fin å benytte dersom du eksempelvis skal gjøre en lønnsjustering på de ansatte, eller om du ønsker å avslutte faste transer. Du finner rutinen under Masseoppdateringer i Employees. Når du starter rutinen som du ønsker å benytte, vil du få god guiding underveis om hvor du skal trykke.Her vil du også […]