Visma Global: Sende en M.V.A.-skattemelding?

Global m.v.a.

Før du kan sende oppgaven direkte fra Visma Global må det gjøres noen forberedelser: Du må bestille Visma.net Autoreport på lisensen (dersom du ikke allerede har det). Det kan du gjøre på bestilling@visma.no. Visma Cloud Gateway (vcg) må installeres og settes opp mot Visma Global. Deretter er det klart til at du kan følge veiledningen […]

Skatteetaten lanserer ny MVA-melding fra 2022

Skatteetaten MVA

Fra og med 1. januar 2022 vil skatteetaten lansere ny MVA-melding. Meldingen vil være mer detaljert enn dagens mva-melding og skal baseres på SAF-T koder. Skatteetaten vil blant annet kreve rapportering av tap på krav, justering, tilbakeføring og uttak. Dette vil kreve mer av selskapene når det gjelder riktig registrering av data i ditt regnskapssystem. […]