Har du oversikt over ferie og fravær til de ansatte?

ferie fravær

Sommerferien er i gang for flere.Hvordan holder du oversikt over feriesøknader og deretter godkjent ferie for alle de ansatte? Det er mange som har ferieplanen hengt opp på en vegg i kontorlokalet. Eller kanskje du har oversikten i et Excel ark? Ved å benytte Visma.net Calendar,  vil det være veldig enkelt for de ansatte å […]